جستجوی پیشرفته
تفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی، نیازی به انتشار در روزنامه رسمی ندارد
محاکم قضایی

واحدهاي  ستادي دادگستري کل استان تهران


1

نام واحد

ساختمان مر کزي دادگستري کل استان تهران


نشاني

خيابان خيام-پائين تر از پارک شهر –محل سابق مجتمع قضايي امام خميني (ره)

تلفن

39916

2

نام واحد

حوزه رياست کل دادگستري استان تهران


نشاني

ساختمان مرکزي دادگستري استان تهران – طبقه سوم

تلفن

3-33917001

نمابر

33910929

3

نام واحد

حوزه قائم مقام رئيس کل دادگستري استان تهران


نشاني

ساختمان مرکزي – طبقه اول

تلفن

33900973-39916

نمابر

33964744

4

نام واحد

واحد نظارت ، پيگيري و رسيدگي به شکايات مردمي

نشاني

خ آيت الله طالقاني- بعد از تقاطع فلسطين- نبش خ فريمان –پ 1/110

تلفن

66955199-66955200

نمابر

5

نام واحد

هيئت نظارت و ارزيابي


نشاني

ساختمان مرکزي-طبقه اول


تلفن

12-11-39912410 و39916


نمابر

33916066

6

نام واحد

روابط عمومي و ارتباطات دادگستري کل استان تهران


نشاني

ميدان انقلاب- ابتداي خيابان 12 فروردين- ساختمان تبريز چي


تلفن

66974370


نمابر

66974371-66974370         کد پستي:1314743499

7

نام واحد

اداره حفاظت و اطلاعات دادگستري استان تهران


نشاني

ساختمان مرکزي-طبقه دوم ضلع شرقي


تلفن

33911402 و33954647 و39916-گويا :39922


نمابر

33912084

8

نام واحد

معاونت اداري و مالي و پشتيباني


نشاني

ساختمان مرکزي –طبقه سوم


تلفن

33905229-39916


نمابر

33114134

9

نام واحد

حوزه قائم مقام معاونت اداري و مالي و پشتيباني


نشاني

ساختمان مرکزي- طبقه اول


تلفن

33905354-39916


نمابر

33905354

10

نام واحد

معاونت آموزش دادگستري استان تهران


نشاني

خيابان سنايي نبش کوچه 17 پلاک 152


تلفن

3-88326701


نمابر

88326700                       کد پستي :158667711

11

نام واحد

کلينيک حقوقي معاونت آموزش


نشاني

خيابان سنايي – نبش کوچه 17پلاک 152


تلفن

88319191


نمابر

12

نام واحد

هيئت نظارت و بازرسي حقوق شهروندي


نشاني

ساختمان مرکزي-طبقه سوم


تلفن

33982121-39912045-39916


نمابر

33982121

13

نام واحد

ستاد شوراهاي حل اختلاف استان تهران


نشاني

خ هفت تير –خ شيراز – ابتداي خيابان سليمان خاطر –نبش ابرار غربي-پلاک1/21


تلفن

5-88325484              روابط عمومي:88996272-88991485


نمابر

88325486

14

نام واحد

اداره ابلاغ


نشاني

خ شهيد مطهري –مقابل خيابان سليمان خاطر


تلفن

1-88752500 -88745714-88742438-88744759


نمابر

88763791-88745714

15

نام واحد

دفتر کل دادگستري استان تهران


نشاني

ساختمان مرکزي – طبقه سوم


تلفن

33111402-39916-39912027


نمابر

16

نام واحد

ستاد پيگيري و حفاظت اجتماعي


نشاني

خيابان شهيد مطهري – خيابان ميرعماد –کوچه 11


تلفن

2-88500651-88500655


نمابر

88500654

17

نام واحد

اداره خدمات و پشتيباني


نشاني

ساختمان مرکزي – طبقه زير همکف – ضلع شمالي


تلفن

33909649-39916


نمابر

33916109

18

نام واحد

دبير خانه معاونت اداري و مالي و پشتيباني


نشاني

ساختمان مرکزي –طبقه سوم


تلفن

33909691-39916


نمابر

33953635

19

نام واحد

مديريت امور اداري و نيروي انساني


نشاني

ساختمان مرکزي –طبقه اول-ضلع جنوبي ساختمان


تلفن

33956600-39916


نمابر

33962425

20

نام واحد

واحد ارزشيابي


نشاني

ساختمان مرکزي- طبقه اول –ضلع جنوبي


تلفن

33395600-39912010-39916


نمابر

21

نام واحد

اداره برنامه ريزي بودجه و تشکيلات


نشاني

ساختمان مرکزي –طبقه دوم


تلفن

33982308-39916


نمابر

33982308

22

نام واحد

مديريت امور مالي


نشاني

ساختمان مرکزي –طبقه همکف – ضلع جنوبي ساختمان


تلفن

33927557-33956633-39916


نمابر

33956611

23

نام واحد

مديريت فني مهندسي


نشاني

خيابان بهشت –ساختمان روزنامه رسمي-طبقه 5


تلفن

55575735-55575734-55575733


نمابر

24

نام واحد

واحد تأسيسات و تعميرات


نشاني

ساختمان مرکزي –طبقه زير همکف –درب شيشه اي


تلفن

33911502-33911611


نمابر

25

نام واحد

اداره مخابرات


نشاني

ساختمان مرکزي


تلفن

33111170


نمابر

33904242

26

نام واحد

واحد تدارکات


نشاني

ساختمان مرکزي –طبقه همکف –ضلع شمالي


تلفن

33918315-3310804-39916


نمابر

27

نام واحد

اداره نقليه


نشاني

ساختمان مرکزي –طبقه فوقاني تعميرگاه


تلفن

33904346-39916


نمابر

28

نام واحد

بايگاني راکد


نشاني

ساختمان مرکزي –زيرزمين


تلفن

33912373-39916


نمابر

29

نام واحد

مديريت آمار و انفورماتيک


نشاني

ساختمان مرکزي – طبقه زير همکف


تلفن

33982307-39912350-39916


نمابر

30

نام واحد

حوزه نيروي مقاومت بسيج دادگستري تهران


نشاني

ساختمان مرکزي –ضلع شمالي ساختمان –طبقه همکف


تلفن

39912298-39916         بسيج خواهران :33912384


نمابر

33912440

31

نام واحد

دفتر حمايت حقوقي ايثارگران


نشاني

ساختمان مرکزي


تلفن

33929377-39916


نمابر

32

نام واحد

اداره رفاه،تعاون و تأمين اجتماعي


نشاني

خ خيام- ضلع جنوبي پارک شهر- ساختمان روزنامه رسمي طبقه پنجم

تلفن

1-55575730

نمابر

آدرس مجتمع های قضایی

 مجتمع های قضائی و مراجع تجدید نظر و فرجام خواهی:

 

دادگستری کل استان تهران و حوزه قضائی محاکم

دادگستری کل استان تهران شامل واحدهای ستاد دادگستری به شرح زیر است: ریاست کل دادگستری استان تهران با زیر مجموعه های دفتر حوزه ریاست, دفتر کل دادگستری استان تهران, روابط عمومی و دبیرخانه, هیات منصفه مطبوعات, معاونین ستادی, معاونت رفاه و حراست می باشد. حوزه قائم مقام دوایر سجل کیفری و تشخیص هویت,‌واحد تخلیه منازل سازمانی, دایره نظارت بر زندان ها, امور گذرنامه, واحد کشیک دادگستری, دایره مددکاری, امور مربوط به نظام وظیفه و واحد آمار در حوزه قائم مقام دادگستری استان تهران قرار دارد. معاونت اداری و مالی با زیر مجموعه های فنی و مهندسی, خدمات, تدارکات, کارپردازی, کارگزینی, امور مالی, ذیحسابی, اداره سپرده و درآمد.

حوزه قضائی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ, هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاه های حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاه های جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند کرد.

تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.

در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود. به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه, رئیس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی باشد.

الف) مجتمع های قضائی:

نام مجتمع قضائی

آدرس

مجتمع قضائی امام خمینی (مرکزی)

حوزه ریاست کل دادگستری استان تهران

قائم مقام رئیس دادگستری کل استان تهران در طبقه سوم مجتمع امام خمینی

هیات نظارت ارزیابی طبقه همکف

واحد نظارت پیگیری طبقه سوم

دفتر کل دادگستری استان تهران طبقه سوم ضلع جنوبی

خ 15 خرداد, نبش خ داور

تلفن: 3-33912983- 33111402-33917001

 3-339912410-33900973

فاکس: -33910929-  33964744-55649300

مجتمع قضائی عدالت (مجتمع الکترونیکی)

(حقوقییفری- خانواده)

در این مجتمع قضائی شعب 106  الی 112 به دعاوی کیفری و داد سرای مستقر در مجتمع عدالت و شعب 1074 و 1072 به امور حقوقی وشعبه  276 به دعاوی خانواده رسیدگی می کند. .  شعب 1052 الی 1054 از مجتمع صدر به این مجتمع منتقل شده اند. 

در این مجتمع به دعاوی حقوقی و کیفری منطقه 1 و 3 شهرداری یا شمیران رسیدگی می شود.

 

میدان تجریش, انتهای خ فنا خسرو(ثبت سابق), پ 73, تلفن: 22727462 و 22727480

مجتمع قضائی شهید بهشتی(حقوقی)

در این مجتمع قضائی از شعب 1 تا 45 و 1059 و 1060 دادگاه های حقوقی مستقر هستند.

در این مجتمع به دعوایی حقوقی مناطق 3, 6, 7, 11 و 12 شهرداری رسیدگی می نماید.

ادراه ورشکستگی در این مجتمع مستقر می باشد.

پرونده های شعب 1 تا 10 و 14 و 16 و 48 مجتمع قضائی امام خمینی (ره) و 101, 103, 106 و 109 مجتمع قضائی ولیعصر و 201, 202, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 214, 216, 222, 226 و 227 مجتمع قضائی بهشتی به مجتمع قضائی بهشتی منتقل و مطرح رسیدگی می باشد.

اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی میرداماد, امام خمینی (ره) و قدوسی به این مجتمع منتقل گردید.

شعبه 45 در اداره سرپرستی مستقر می باشد.

م فردوسی, خ سپهبد قرنی, تقاطع سمیه, تلفن9- 88895994 و 88892843 و 88898005 فاکس 88898008

مجتمع قضائی شهید صدر(حقوقی)

در این مجتمع از شعب 85 تا 91 و 116 تا 125 دادگاه های حقوقی مستقر می باشند.

در این مجتمع در طبقه دوم شعب 36, 37, 40 در طبقه سوم شعب 39 الی 44 و 86 الی 90 و دفتر حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران مستقر می باشد. شعب 1056 در شعبه  1052ادغام و شعبه 1058 در شعبه 1053 ادغام و شعبه 1061 در شعبه 1054 ادغام و در نهایت شعب 1052 , 1053 و 1054 در دادسرای ناحیه 1 شمیران مستقر در مجتمع قضائی عدالت منتقل شده و شعب 1057 , 1059 و 1060 به مجتمع شهید بهشتی منتقل شده است.

این مجتمع به دعوایی حقوقی مناطق 1, 4, 8 و 13 شهرداری رسیدگی می نماید.

پرونده های شعب 504, 507, 511, 513, 515 مجتمع قضائی شمیران و 601, 602, 605 و 610 مجتمع قضائی رسا لت و 702, 703, 712 مجتمع قضائی نارمک به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی می باشد.

اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شمیران, رسالت و نارمک به این مجتمع منتقل گردید.

 

خ استاد مطهری, خ میرعماد, جنب فرمانداری تهران, تلفن 88759782 و 88759780 و

 30-88750021

مجتمع قضائی شهید محلاتی(حقوقی و کیفری)

در این مجتمع از شعب 146 تا 156 و 176 تا 186 و  1123 تا 1129 دادگاه های حقوقی و کیفری مستقر می باشند. .

این مجتمع به دعوایی حقوقی مناطق 4 , 15, 16, 17, 18 و 19 و دعوایی کیفری مناطق 4 و 15 رسیدگی می نماید.

پرونده های شعب 801 تا 817 مچتمع قضائی محلاتی سابق و 902, 906, 908, 913 مجتمع قضائی بعثت و 1001, 1002, 1003, 1005, 1007, 1010 مجتمع قضائی مطهری به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی قرار می گیرد.

اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی بعثت و مطهری به این مجتمع منتقل گردیده است.

خ نبرد, بلوار محلاتی, بلوار ابوذر, مابین پل چهارم و پنجم , تلفن 33809995 و 33813719 و 33800030 و 33809993 و 33800836

مجتمع قضائی مفتح(حقوقی)

در این مجتمع از شعب 206 تا224 دادگاه های حقوقی مستقر هستند.

در این مجتمع به دعوایی حقوقی مناطق 2, 5, 9 و 10 شهرداری رسیدگی می نماید.

پرونده های شعب 1101, 1102, 1103, 1109 و 1114 مجتمع قضائی هاشمی و 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1215, 1216, 1218 مجتمع قضائی صادقیه و 1303, 1305, 1306, 1309, 1312 و 1316 مجتمع قضائی قدس به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی قرار می گیرد.

اجرای احکام مدنی مجتمع های قضائی هاشمی, صادقیه و قدس به این مجتمع منتقل گردیده است.

خ قدس, نرسیده به بلوار کشاورز, پ87

تلفن 9-88980347   و

 2-88980351 و 88980355 

ظاهرا این مجتمع به ۳ راه آذری انتقال یافته است 

66640620-9

 تلفن

 

   

 

میدان شمشیری خیابان جرجانی پلاک 20

آدرس

 

مجتمع قضائی ولیعصر (عج)(کیفری)

در این مجتمع از شعب 1002 تا 1023 مستقر می باشند و شعبه 1024 در دادسرای ناحیه 19 مستقر می باشند.

این مجتمع به دعوا یی کیفری مناطق 11 و 12 شهرداری رسیدگی می نماید.

شعبه 1024 ویژه دعاوی پزشکی, شعبه 1002 ویژه دعاوی مربوط به مواد غذائی, شعبه 1017 ویژه سرقت و شعبه 1018 ویژه چک می باشد.

پرونده های شعب 11, 12, 13, 15, 17 تا 29, 32, 34 تا 37 مجتمع قضائی امام خمینی (ره) و 102, 104, 105, 107, 108, 110 تا 118 مجتمع قضائی ولیعصر به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی قرار می گیرد.

ضلع جنوبی پارک شهر, خ بهشت, ساختمان روزنامه رسمی کشور, تلفن: 4-55602050 و 9-55604095  و 55638614 و فکس: 55637721

 

مجتمع قضائی قدوسی(کیفری)

در این مجتمع شعب:  1026 , 1028 الی 1037 , 1039 الی 1046 و 1048 و 1049 دادگاه های کیفری مستقر می باشند. شعبه 1027 در دادسرای ناحیه 3, شعبه 1038 در دادسرای ناحیه 6 و 1047 در اتباع بیگانه مستقر می باشد.

شعبه 1033 به دعاوی مربوط به چک رسیدگی می نماید.

این مجتمع به دعوایی کیفری مناطق 3, 6 و 7 شهرداری رسیدگی می نماید. پرونده های شعب 33 و 41 مجتمع قضائی امام خمینی (ره) و 204, 206, 208, 210, 212, 215, 217 تا 221, 224, 225, 228, 229 مجتمع قضائی بهشتی و 302, 304, 305, 307, 309, 313 تا 316 مجتمع قضائی شهید قدوسی سابق و 402, 403, 407 تا 413 مجتمع قضائی میرداماد به این مجتمع منتقل و مطرح رسیدگی می باشد.

 

 خ استاد مطهری, خ کوه نور, خ 7, پ 43, تلفن 88732844- 88737430-88730489

88730449 و 88738346

مجتمع قضائی شهید مدرس (کیفری)

در این مجتمع شعب 1078 الی 1082 و 1087 و 1103 الی 1106  مستقر می باشند. شعبه 1083 در مجتمع کارکنان دولت و 1084 در دادسرای ناحیه 21 و 1085 در دادسرای ناحیه 4 و 1086(625قدیم) در دادسرای ناحیه 26 و 1088 و 1089 در دادسرای ناحیه 21 مستقر می باشند.

این مجتمع به دعوا یی کیفری مناطق 1, 4, 8 و 13 شهرداری رسیدگی می نماید.

شعبه 1086 جدید (625 قدیم) در مجتمع قضائی بومهن مسقر است.

پرونده های مربوط به شعب 1502 الی 1513 مجتمع قضائی ارشاد سابق در شعبه 1087 رسیدگی می شود.

پرونده های شعب 501, 502, 503, 505, 506, 508, 509, 510, 512, 514, 516 و 517 مجتمع قضائی شمیران و 603, 604, 607, 609, 611 تا 625 مجتمع قضائی رسالت و 701, 704, 705, 707 تا 715 مجتمع قضائی نارمک و 1401 تا 1407 و 1409, 1411 و 1412 مجتمع قضائی کارکنان دولت به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی می باشد.

خ دماوند, بعد از سبلان, اول وحیدیه, (محل استقرار مجتمع قضائی نارمک سابق)

تلفن: 6-77819314

 

مجتمع قضائی بعثت جدید(کیفری-حقوقی)

در این مجتمع از شعب 1142 الی  1148 و 1155, 1156, 1158, 1159 و 177 ,‌176 , 181, 183, 187, 188 کیفری مستقر می باشند.

در این مجتمع شعبه 177, 176, 181, 183, 187 و 188 شعب حقوقی می باشند.

این مجتمع به دعوایی کیفری وحقوقی مناطق 16 و 19 شهرداری رسیدگی می نماید.

 -  شعب 1149 تا 1153 در مجتمع قضائی مطهری (یافت آباد) مستقر می باشند.

 -  شعب 1154 تا 1158 در ساختمان دادسراهای هاشمی مستفر می باشند.

 پرونده های شعب 901, 903, 904, 905, 907, 909 تا 912, 914, 915 مجتمع قضائی بعثت قدیم  در این مجتمع مطرح رسیدگی می باشد.

ضلع شمالی ترمینال جنوب, تلفن 55662276- 55652812-55667538

5-55321520 و

 9-55311796 و

3-55325180

 

مجتمع قضائی قدس(کیفری)

در این مجتمع از شعب 1162  الی 1165 و 1167 الی 1169 و 1177 الی 1181 دادگاه های کیفری مستقر می باشند. شعبه 1166 در دادسرای ناحیه 10 (هاشمی) و 1170 الی 1175 در دادسرای ناحیه 5 و 1176 در دادسرای ناحیه 2 مستقر می باشند.

این مجتمع به دعاویی کیفری مناطق 2 و 5 شهرداری رسیدگی می کند.

شعب 1161 (30 قدیم) و 1176 (31 قدیم) در شهرک آزمایش (مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی) مستقر خواهند بود.

پرونده های شعب 1161 و1176 مجتمع قضائی امام خمینی (ره) و 1104 تا 1108 و 1110 تا 1113, 1115 تا 1117 مجتمع قضائی هاشمی و 1206, 1203, 1204, 1209, 1211 تا 1214 و 1217 مجتمع قضائی صادقیه و 1301, 1302, 1304, 1307, 1308, 1310, 1313,1311, 1315,1314 مجتمع قضائی قدس به این مجتمع ارسال و مطرح رسیدگی می باشد.

 بلوار اشرفی اصفهانی, بالاتر از میدان پونک, نبش نیایش, تلفن

 8-44429354 و 44429351

مجتمع قضائی شهید فهمیده (ویژه کیفری اطفال)

در این مجتمع از شعب 1183 تا 1189 دادگاه کیفری اطفال مستقر می باشند.

پرونده هایی که موضوع آنها جرائم اطفال است به دادگاه ویژه اطفال ارسال می شود.

منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.

با توجه به مفاد ماده 1210 قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می باشد مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده می تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در امو مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید و با این کیفیت صغیری که به سن بلوغ رسیده می تواند شکایت کیفری نماید و دادسرا مکلف به قبول و رسیدگی آن است ولی در صورتی که موضوع شکایت کیفری متضمن مطالبه مال از قبیل دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد محکوم به مال بایستی تحویل ولی یا قیم شاکی گردد. (بهن کشاورز, محشای احیاء دادسرا, ص 142, نظریه مشورتی شماره 2068/7- 22/4/1365).

جرائم اطفال مستقیما در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی می شود. در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (43) (ق.آ. د. ک) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون برعهده ضابطین می باشد راسا به عمل خواهد آورد.

اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه های عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.

آراء رسیدگی کننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوطه قابل تجدید نظر می باشد.

اول اتوبان تهران-کرج, نرسیده به عوارضی قدیم خ آزادگان, پ144 تلفن: 8-44064467

6- 44406111

مجتمع قضائی شهید باهنر(رسالت)(حقوقی وخانوادگی)

در این مجتمع به دعاوی حقوقی و خانوادگی رسیدگی می شود. شعبه 85, 91  , 116 الی 125 و شعب 281 الی 286 به امور خانواده رسیدگی می کنند. 

در این مجتمع به دعاوی حقوقی و خانوادگی مناطق 4 و 8 شهرداری رسیدگی می شود.

تهران پارس,  بزرگراه شهید باقری , تقاطع شهید باقری و خ شهید عباس پور (وفادار), نرسیده به فلکه چهارم تهرانپارس  تلفن:

 9-77055630

مجتمع قضائی ارشاد(کیفری)

این مجتمع پرونده های مربوط به مقابله با تهاهجم فرهنگی در تهران بزرگ را مورد بررسی و رسیدگی قرار می دهد.

در این مجتمع قضائی شعب 1501 تا 1520 دادگاه های عمومی کیفری مستقر هستند. شعبه 1084 و 1088 و 1089 در این دادسرا مستقر می باشند.

پرونده های مربوط به مقابله با تهاجم فرهنگی در تهران بزرگ در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می گیرد.  

 

خ شهید بهشتی, ابتدای خ احمد قصیر, جنب بیمارستان آسیا, تلفن: 74-88732169

 

 

مجتمع قضائی خانواده (1)

در این مجتمع قضائی شعب 231 الی 245 و 249 الی 257 دادگاه های حقوقی خانواده مستقر می باشند.

به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشوئی و دعاوی خانوادگی از قبیل دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و یا بر اشخاص واجب النفقه و حضانت در این مجتمع رسیدگی می شود. شعبه 246 مربوط به شاهد در مجتمع محلاتی دادگاه شاهد مستقر می باشد و شعبه 247 و 248 در دادسرای ناحیه 25(امور سرپرستی) مستقر می باشد.

در این مجتمع به دعاوی خانوادگی در مناطق 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 و 21 شهرداری رسیدگی می شود.

شعب 247 و 248 در دادسرای امور سرپرستی مستقر می باشد. دادگاه های خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.

در این مجتمع قضائی شعب 1701 تا 1730 دادگاه های عمومی مستقر هستند.

اتوبان شهید محلاتی, نبرد جنوبی- جنب آتش نشانی و شهرداری

تلفن: 8-33009113 و   33004141و 33009129

مجتمع قضائی خانواده (2)

در این مجتمع قضائی شعب 261 الی 268 دادگاه های حقوقی خانواده مستقر می باشد. کلیهاختلافات مدنی ناشی از امور زناشوئی و دعاوی خانوادگی از قبیل دعاوی مربوط به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و یا بر اشخاص واجب النفقه و حضانت در این مجتمع رسیدگی می شود.

در این مجتمع به دعاوی خانوادگی در مناطق 2 و 5 و 6 شهرداری رسیدگی  می شود.

 

خ ولیعصر- ضلع شمال شرقی میدان ونک-

تلفن: 88798271

2-88773631

فکس: 88798217

مجتمع ویژه امور اقتصادی (22)

 این دادسرا رسیدگی به جرائم و دعاوی اقتصادی کلان را برعهده دارد. در این دادسرا شعبه 1 و 2 و 3 دادیاری و شعب 2, 3, 4, 5  , 6 و 7 بازپرسی و شعبه 287 حقوقی و شعب 1191 و 1192 و 1193 جزائی, شعب 38 دادگاه انقلاب, شعبه 113 کیفری استان,  شعبه 69 دادگاه تجدید نظر, شعبه دیوان عالی کشور و اداره کل کاشف مستفر می باشد.  

 

خ انقلاب, حد فاصل چهارراه کالج و چهارراه ولیعصر

اداره سرپرستی دادگستری تهران

 

یکی از مراکز مهم دادگستری تهران اداره امور سرپرستی می باشد که وظیفه آن رسیدگی به امور محجورین (صغار, سفیه, مجنون) و ا موال بلاوارث است.

2 شعبه به شماره های 1717 و 1718 شعب مجتمع قضائی خانواده در این مجتمع مستقر هستند. به پرونده های مربوط به خانواده های بی سرپرست رسیدگی می کنند.

 

خ کریم خان زند, ابتدای خ ایرانشهر شمالی,

 تلفن: 8- 88875586

مجتمع قضائی شهید مطهری(حقوقی وکیفری)

در این مجتمع شعب 178 الی 180 ,‌182 , 184,‌186 و شعب 1141, 1149 الی 1153 مستقر می باشند.  شعب 1154 و 1157 در دادسرای ناحیه  27 و 1161 در دادسرای ناحیه 9 مستقر می باشند.

در این مجتمع دعاوی حقوقی و کیفری مناطق 17 و 18 شهرداری رسیدگی می گردد.

یافت آباد, بلوار معلم, بعد از میدان الغدیر, پ 126

تلفن: 73-66224468

 

ب) مراجع تجدید نظر و فرجام خواهی:

 

نام مرجع

آدرس

دادگاه تجدید نظر استان

 42 شعبه دارد و  شعبه 3 الی 9 در طبقه سوم ضلع غربی, شعبه 1 و 2 طبقه سوم ضلع شرقی, شعبه 1 الی 13 طبقه دوم ضلع شرقی,‌شعب 2 و 14 طبقه دوم ضلع غربی و شعبه 32 در طبقه دوم ضلع جنوبی و شعب 22, 24, 39 و 40 طبقه اول ضلع شرقی و شعب 25, 27, 28, 29 , 30,  31,  32 طبقه اول ضلع غربی و شعبه 26 طبقه اول ضلع جنوبی,‌شعبه 23 و 42 طبقه همکف ضلع غربی و شعب 34, 35, 37 و 38 طبقه همکف ضلع شرقی و واحد حمایت از ایثارگران طبقه همکف ضلع جنوبی مستقر می باشند. به  استثنای شعبه 21 و 36 که مستقر در دادگاه انقلاب می باشند. 

 

مجتمع قضائی امام خمینی, ضلع شمالی ساختمان 33982301

فکس: 33114132

شعب تشخیص (13 شعبه)

خ خیام, کاخ دادگستری, طبقه سوم, ضلع جنوبی

 

 

 

دادگاه های کیفری استان تهران:

 

آدرس

دادگاه های کیفری استان تهران

مستقر در طبقه اول و دوم مجتمع قضائی امام خمینی (ره)

تلفن: 33916098  و فکس: 33916024

 

دادگاه کیفری استان

شعبه 71 (قتل) , 72 (منافی عفت لواط و زنا) , 74 (قتل) , 76  (جرایم مطبوعاتی ) , 77 (لواط) , 78 (جرایم مطبوعاتی) , 79 ( جرایم قضات, وزراء, نمایندگان مجلس) , 80 (لواط و زنا) مستقر می باشند  و به برخی از موارد  کشوری و کیفری استان تهران را رسیدگی می نماید.

 

 

 

 

Skip Navigation Links
بازدید کنندگان امروز : 388
بازدید کنندگان دیروز : 626
کل بازدید کنندگان : 44587
 
1403/03/29 سه شنبه
آب و هوا  
 
اوقات شرعی  

 

 

با سلام.
لطفا جهت هرگونه سوال ، بر روی آیکون "ارتباط با اپراتور" کلیک نموده و یا در صورت نیاز به "مشاوره" بر روی آیکون مشاوره کلیک فرمایید.