جستجوی پیشرفته
وحدت رویه دیوان عالی کشورویژه
عنوان : مهلت پرداخت دیه از جانب بیمه گر print
تاریخ نشر : 1402/08/25

در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، بیمه گر پس از قطعیت رأی، ملزم به پرداخت تمام دیه بدون لحاظ مدت زمان قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای س. م. م. ج. فاقد سابقه کیفری، ازاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به واسطه عدم رعایت نظامات رانندگی با وسیله نقلیه موتوری به شماره انتظامی ... دارای بیمه نامه ایران، به شما ره ... به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده ۱۸۰ ایین نامه اجرایی راهور، موضوع شکایت شاکی پرونده خانم م. ف. با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی، نظریه افسر کاردان فنی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور تصادفات، اقرار مقرون به صحت متهم و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم است علی هذا مستندا به مادتین ۱، ۲، ۳، ۱۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۱۴۱، ۱۴۵، ۱۶۰، ۱۶۴، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۴، ۲۱۱، ۲۸۹، بند پ ماده ۲۹۱، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۲، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۹۰، ۴۹۲، ۴۹۴، ۵۰۴، ۵۲۹، ۵۴۹، ۵۵۸، ۵۵۹، ۷۱۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۷۵، بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۸۷، نامبرده را به پرداخت سه هزارم دیه کامله بابت کبودی قدام ران راست و سطح خارجی ساق چپ در حق شاکی از حیث جنبه خصوصی و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت (بدل از حبس) از حیث جنبه عمومی محکوم مینماید رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد. بیمه گر حسب شرایط مندرج در بیمه نامه پس از قطعیت رای اصداری به قائم مقامی از محکوم علیه ملزم به ایفاء تعهد و پرداخت تمام وجه محکوم به بدون لحاظ مدت زمان قانونی خواهد بود.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م. ف. نسبت به مفاد دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۰۹۶۰۰۳۷۵ مورخ ۹۵/۳/۱۲ صادره ازشعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بخش افتاب که به موجب ان تجدیدنظرخوانده س. م. م. ج. به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی دراثر بی احتیاطی درامررانندگی به پرداخت دیه درحق تجدیدنظرخواه م. ف. ونیز جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم گردیده ومشارالی‌ها ازجهت میزان دیات تعیین شده به دادنامه تجدیدنظرخواسته معترض می‌باشد دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی به نظر نمیرسد ودادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد؛ لذا ضمن رد در خواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده ۴۵۵ قانون مرقوم دادنامه تجدید نظر خواسته را دران مورد که تجدیدنظرخواهی بعمل آمده است تائید مینماید. رای صادره قطعی است.

 


نام :
متن :
Skip Navigation Links
بازدید کنندگان امروز : 388
بازدید کنندگان دیروز : 626
کل بازدید کنندگان : 44587
 
1403/04/28 پنج شنبه
آب و هوا  
 
اوقات شرعی  

 

 

با سلام.
لطفا جهت هرگونه سوال ، بر روی آیکون "ارتباط با اپراتور" کلیک نموده و یا در صورت نیاز به "مشاوره" بر روی آیکون مشاوره کلیک فرمایید.