جستجوی پیشرفته
نظریه مشورتی درخصوص وضعیت کارشناس رسمی‌ای که پروانه خود را تمدید نکرده است
عنوان : آثار ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در سامانه print
تاریخ نشر : 1402/11/10

وصول الکترونیکی اوراق قضایی درحساب کاربری مخاطب در سامانه‌ی ثنا، ابلاغ محسوب شده و به محض مشاهده، آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

گردشکار: درخصوص تجدیدنظر خواهی اقای م. غ. پ. با وکالت اقای ح. ت. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶صادره از شعبه *در کلاسه پرونده که به موجب ان در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ف. ذ. پ. به وکالت از اقای م. غ. پ. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۶۷، ۱۴۰۱ این شعبه، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب گواهی نتیجه ابلاغ الکترونیکی، رای بدوی در مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از طریق سامانه به وکیل محکوم علیه ابلاغ و توسط مخاطب مشاهده شده است. ولی لایحه تجدیدنظرخواهی در مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ تقدیم گردیده است، حسب مندرجات در دادنامه مذکور، وپرونده با تجدید نظر خواهی به این شعبه ارجاع گردیده است. وبه تاریخ فوق و در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل و پرونده بدوی و تجدیدنظر به کلاسه فوق الذکر تحت نظر است. این دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات ان‌ها اقدام دیگری را لازم ندانسته و پس از مشاوره لازم در خصوص موضوع و با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح اتی مبادرت به اصدار رای می‌نماید.

رای دادگاه

بسمه تعالی - درخصوص تجدید نظر خواهی اقای م. غ. پ. با وکالت اقای ح. ت. ک. نسبت به دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶صادره از شعبه *در کلاسه پرونده که به موجب ان در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ف. ذ. پ. به وکالت از اقای م. غ. پ. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۶۷، ۱۴۰۱ این شعبه، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب گواهی نتیجه ابلاغ الکترونیکی، رای بدوی در مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از طریق سامانه به وکیل محکوم علیه ابلاغ و توسط مخاطب مشاهده شده است. ولی لایحه تجدیدنظرخواهی در مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ تقدیم گردیده است؛ و حسب ماده ۱۳ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه، ابلاغ محسوب می‌شود؛ و مشاهده ان اثار ابلاغ واقعی را دارد؛ لذا با توجه به انقضای موعد قانونی، دادگاه مستندا به ماده ۴۴۰ و ۴۳۲ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌نماید؛ که متقاضی تجدیدنظر پس از ابلاغ رای ودرفرجه مقرر قانونی و به شرح لایحه تقدیمی نسبت به ان تجدیدنظرخواهی و اعتراض نموده است. وموضوع جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع و ارسال وبه کلاسه *ثبت شده است. اینک هیات دادرسان این دادگاه باعنایت به مجموع محتویات اوراق پرونده و بخشنامه مربوط به استجازه ریاست محترم قوه قضاییه در جواز رسیدگی در امور بند ث ماده ۴۵۰قانون ایین دادرسی کیفری وبا توجه به ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواسته بتاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱به وکیل تجدید نظر خواه واعتراض وی بتاریخ ۱۹/۰۹/۱۴۰۱ بشرح صفحه ۷۴۲ پرونده هرچند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ لغایت (دوماه) استراحت داشته ولیکن مع ذلک فرصت جهت اعتراض بر فرض موجه دانستن استراحت داشته ولیکن اعتراض ننموده است؛ لذا تجدید نظر خواهی را فاقد وجاهت قانونی ودلیل بر نقض داشته وحسب بندب ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید. این رای وفق ماده ۴۴۳ قانون ایین دادرسی کیفری قطعی است.


نام :
متن :
Skip Navigation Links
بازدید کنندگان امروز : 388
بازدید کنندگان دیروز : 626
کل بازدید کنندگان : 44587
 
1402/12/13 یکشنبه
آب و هوا  
 
اوقات شرعی  

 

 

با سلام.
لطفا جهت هرگونه سوال ، بر روی آیکون "ارتباط با اپراتور" کلیک نموده و یا در صورت نیاز به "مشاوره" بر روی آیکون مشاوره کلیک فرمایید.