جستجوی پیشرفته
تعداد زندانیان تهران به ۲۱ هزار نفر رسید
عنوان : آیا می دانید تأمین دلیل جهت تحویل کلید چیست؟ print
تاریخ نشر : 1395/05/03

تأمین دلیل چیست؟
در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند، که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطّلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است با مشکل مواجه خواهد شد می توانند از شورای حلّ اختلاف درخواست تأمین آن را بنمایند مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه، جمع آوری و صورت برداری از این گونه دلایل است گاهی ممکن است در طول رسیدگی به پرونده امکان دسترسی به دلایل و مدارک نباشد و امکان تضرّر طرف مقابل فراهم گردد یا فاصله زمانی وقوع حادثه تا رسیدگی به پرونده باعث شود حقی از طرفین پرونده زایل شود لذا قبل از طرح دعوی ضمن اقدام فوری می توان از شورای حلّ اختلاف درخواست نمود تا حسب مورد جهت ملاحظه و صورت برداری وضع موجود یا انجام کارشناسی و تحقیق از مطلعین و غیره اقدام گردد و متعاقباً تأمین دلیل انجام شده به عنوان دلیل در مرجعی که اصل دعوی در آن مطرح می شود ارائه گردد. در خصوص موضوع نیز وقتی به هر دلیلی پس از اتمام قرارداد یا رأی شورای حلّ اختلاف مستأجر منزل مسکونی را تخلیه و موجر حاضر به پذیرش نباشد مستأجر می تواند به شورای حلّ اختلاف محل سکونت خود مراجعه و درخواست تأمین دلیل در زمینه تحویل کلید بنماید.

درخواست تأمین دلیل
درخواست تأمین دلیل میتواند در فرم های چاپی دادخواست یا در کاغذ عادی یا حتی به صورت شفاهی در شواری حل اختلاف طرح شود در صورتی که درخواست کننده تأمین دلیل سواد کافی نداشته و به صورت شفاهی درخواست می نماید شورا وظیفه دارد آنرا صورتجلسه نماید در این درخواست ممکن است چند نکته همزمان از شورا تقاضا شود و به صورت یکجا مطرح گردد به طور مثال در حین و زمان تحویل کلید، صورت برداری و گزارش و ثبت وضع موجود ساختمان در هنگام تحویل و ... نیز خواسته شود.

سوال : آیا در اجرای قرار تأمین دلیل می توان طرف مقابل را مکلف به انجام امر و یا خودداری از انجام امری نمود؟
پاسخ: جواب منفی است زیرا همانطور که عرض شد مقصود از تأمین دلیل تنها صورت برداری و حفظ دلایل است و اقداماتی که در سوال مطرح شده است باید از طریق دستور موقت و تأمین خواسته انجام شود.

سوال : در صورتی که موجر از گرفتن کلید پس از تخلیه محل اجاره امتناع ورزد چه باید کرد؟
پاسخ: در این صورت مستأجر می تواند ضمن درخواست تأمین دلیل به شورای حلّ اختلاف کلید محل اجاره را به دفتر شورای حلّ اختلاف، تحویل دهد و همین امر صورتجلسه گردد که در تاریخ ......... کلید محل اجاره توسط مستأجر تحویل دفتر شورای حلّ اختلاف شده است البته می بایست مراتب امتناع موجر از گرفتن کلید نیز از وی تحقیق و صورتجلسه گردد و مراتب توسط مدیر دفتر شورای حلّ اختلاف تأیید گردد که همین امر می تواند در صورت نیاز به آن استناد گردد و به مرجع قانونی رسیدگی کننده ارائه شود.


نام :
متن :
Skip Navigation Links
بازدید کنندگان امروز : 388
بازدید کنندگان دیروز : 626
کل بازدید کنندگان : 44587
 
1397/05/28 یکشنبه
آب و هوا  
 
اوقات شرعی  

 

 

با سلام.
لطفا جهت هرگونه سوال ، بر روی آیکون "ارتباط با اپراتور" کلیک نموده و یا در صورت نیاز به "مشاوره" بر روی آیکون مشاوره کلیک فرمایید.