جستجوی پیشرفته
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
عنوان : برخی از مهلت های قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری print
تاریخ نشر : 1399/03/10

 
🗓((تبصره ۲ ماده ۱۳))

مهلت ولی یا قیم یا سرپرست قانونی مجنون در جرایم حق الناسی برای معرفی وکیل۵ روز

 🗓((ماده ۱۵))

مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان تا قبل از اعلام ختم دادرسی

 🗓((تبصره ۱ ماده ۲۱))

مهلت به نظر دادستان رساندن قرار اناطه توسط بازپرس۳روز

 🗓((ماده ۲۱))

مهلت ذی نفع بعد از صدور قرار اناطه برای ارائه گواهی مراجعه به مرجع صالح قضایی۱ ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه

 🗓((ماده ۳۳))

بازرسی واحدهای مربوطه توسط دادستانحداقل ۲ماه یک بار

 🗓((ماده ۳۴))

مهلت تکلیف ضابط در اجرای دستور مقام قضاییدر اسرع وقت یا در مدت تعیین شده توسط مقام قضایی

 🗓((ماده ۳۴))

مهلت ضابط در به اطلاع رساندن نتیجه اقداماتفورا و حداکثر تا ۲۴ ساعت

 🗓((ماده ۳۷))

زمان پذیرش شکایات کتبی و شفاهی توسط ضابطانهمه وقت

 🗓((ماده ۴۶))

مهلت تحت نظر قرار دادن متهمحداکثر ۲۴ ساعت

 🗓((ماده ۴۸))

مهلت ملاقات با وکیل برای متهم تحت نظرحداکثر ۱ساعت

 🗓((ماده ۴۹))

مهلت اعلام اطلاعات اولیه متهم تحت نظر به دادسرای محلتا حداکثر ۱ ساعت

 🗓((ماده ۵۷))

مهلت گزارش مراتب توسط ضابط هنگام بازرسی جرم و مشاهده جرم دیگر تهدید کننده امنیت و آسایش جامعهبلافاصله

 🗓((ماده ۷۸))

مهلت ارسال نتایج توسط دادستان به مرجع قضایی صالح در جرایم مشهود واقع شده در خارج از حوزه قضاییفوری

 🗓((ماده ۷۹))

مهلت در خواست ترک تعقیبتا قبل از صدور کیفرخواست

 🗓((ماده ۳۹۲))

مهلت مدیر دفتر دادگاه کیفری یک جهت تعیین وقت رسیدگیحداکثر ظرف ۲ روز از وصول پرونده

 🗓((ماده ۳۹۴))

مهلت مربوط به احضار یا جلب متهم مبتنی بر تقاضای دادستان از دادگاه کیفری یک که شرایط رسیدگی غیابی را مهیا می دانسته استنباید بیش از ۱۵ روز باشد

 🗓((ماده ۳۹۴))

مراتب و مدت انتشار آگهی قرار رسیدگی غیابی دادگاه کیفری یک در روزنامه های کثیر الانتشار ملی یا محلی۲ نوبت و به فاصله ۱۰ روز

 🗓((ماده ۳۹۴))

فاصله بین ابلاغ قرار رسیدگی غیابی تا وقت دادرسینباید کمتر از ۱ ماه باشد

 🗓((ماده ۴۰۴))

مهلت صدور رای در دادگاههمان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته

 🗓((ماده ۴۲۲))

مهلت ایراد رد دادرستا قبل از صدور رای

 🗓((ماده ۴۲۳))

مهلت دادرس برای صدور قرار رد ایراد رد دادرسظرف ۳ روز

 🗓((ماده ۴۲۳))

مهلت اعتراض به قرار رد ایراد رد دادرس صادر شده در دادگاه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار رد ایراد رد دادرس

 🗓((ماده ۲۷۰ و ۴۲۷))

مهلت اعتراض به قرار اناطه توسط شاکی در صورتی که از جانب بازپرس صادر شده باشدظرف ۱۰ روز است و اگر از جانب دادگاه صالح صادر شده باشد ظرف ۲۰ روز/منبع: دانشگاه حقوق


نام :
متن :
Skip Navigation Links
بازدید کنندگان امروز : 388
بازدید کنندگان دیروز : 626
کل بازدید کنندگان : 44587
 
1399/08/10 شنبه
آب و هوا  
 
اوقات شرعی  

 

 

با سلام.
لطفا جهت هرگونه سوال ، بر روی آیکون "ارتباط با اپراتور" کلیک نموده و یا در صورت نیاز به "مشاوره" بر روی آیکون مشاوره کلیک فرمایید.