موسسه حقوقی متین
1399/08/09
عنوان : سامانه ملی آرای قضایی

 

در نسخه اولیه سامانه ملی آرای قضایی که از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه ایجاد شده، حدود ۲۰ هزار رای به تفکیک آرای دادگاههای بدوی، دادگاههای تجدید نظر، دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور وجود دارد.   

 با ورود به نشانی  raay.ijri.ir/ می توانید از آرائ متنوع بارگزاری شده استفاده نمایید.

print