موسسه حقوقی متین
1399/04/18
عنوان : محاسبه آنلاین حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکلا

محاسبه آنلاین حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکلا براساس آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه در تاریخ 1398/12/28 بروزرسانی شد.

https://kitset.ir/law/calculation-honorarium-and-stamp-tax.

 

print