جستجوی پیشرفته
آغاز ثبت نام جذب اختصاصی آزمون قضاوت ۹۹
عنوان : تعلق خسارت تاخیر تادیه به دیون شخص متوفی print
تاریخ نشر : 1399/04/01

 

 🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/99/94

شماره پرونده : 99-62-94ح

تاریخ نظریه : 1399/02/28

 🔸استعلام :

 آیا پس از فوت شخص به دیون وی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد به عبارت دیگر آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به پرداخت اصل دین از محل ترکه متوفی می‌تواند آنان را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از محل ترکه محکوم کند؟

 🔸پاسخ :

1- خسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکومٌ‌به مالی تا زمان اجرای حکم قابل محاسبه است، مگراین‌که در این فاصله محکومٌ‌له در اجرای دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز قانونی ندارد.

  2- مطابق ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با فوت محکومٌ‌علیه، عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می‌شود و چون محکومٌ‌له باید وفق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل کند، لذا در صورت معرفی ورثه محکومً‌علیه توسط محکومٌ‌له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم قابل محاسبه است؛ اما چنانچه #محکومٌ‌له به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل محاسبه نیست.


نام :
متن :
Skip Navigation Links
بازدید کنندگان امروز : 388
بازدید کنندگان دیروز : 626
کل بازدید کنندگان : 44587
 
1399/04/20 جمعه
آب و هوا  
 
اوقات شرعی  

 

 

با سلام.
لطفا جهت هرگونه سوال ، بر روی آیکون "ارتباط با اپراتور" کلیک نموده و یا در صورت نیاز به "مشاوره" بر روی آیکون مشاوره کلیک فرمایید.