جستجوی پیشرفته
آغاز ثبت نام جذب اختصاصی آزمون قضاوت ۹۹
عنوان : مراجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت print
تاریخ نشر : 1393/12/06

هرکسی مرتکب یکی از جرایم مقرر در قوانین جزایی شود،به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.علاوه بر این ،بعضی اعمال مطابق قوانین خاصی برای کارمندان دولت تخلف تلقی شده است که ارتکاب آن تنبیه انضباطی به دنبال خواهد داشت. این تخلفات در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می شود.مستند به ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372 "به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیات هایی تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد.هیات های مزبور شامل هیات های بدوی و تجدیدنظر می باشد."ماده 18 دستگاه های مشمول قانون را نام می برد:"کلیه وزارتخانه ها،سازمان ها،موسسات و شرکت های دولتی،شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند،مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات ،اعضای هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود."بنابراین تخلفات کارمندان شهرداری تهران نیز در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می شود.
بعضی اعمال مطابق قوانین خاصی برای کارمندان دولت تخلف تلقی شده است که ارتکاب آن تنبیه انظباطی به دنبال خواهد داشت.
 

اعتراض کارمندان به تصمیمات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 / 9/ 1372در خصوص مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه اعتراض از تصمیمات آن است.صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری است و آرای صادر شده در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد،از تاریخ ابلاغ ،قطعی و لازم الاجراست.در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد،هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر کند،هیات تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است.آرای هیات تجدیدنظراز تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است.هرگاه رای هیات بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر نکند،رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یادشده ،لازم الاجرا است.بعد از قطعی شدن رای،خواه در نتیجه صدور رای از مرجع بدوی و سپری شدن مهلت تجدیدنظرخواهی و خواه در نتیجه تجدیدنظرخواهی و صدور رای قطعی از این مرجع،کارمندی که تخلف وی احراز شده است،فقط می تواند امیدوار به رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری باشد.
ماده 21 قانون بر صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به شکایت از تصمیمات قطعی هیات های تخلفات اداری تاکید میکند.تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری درباره مهلت اعتراض تاکید می کند که زمان تصویب این قانون،مهلت تقدیم دادخواست،راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 این قانون،برای اشخاص داخل کشور 3 ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)است.
صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری است و آرای صادر شده،از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.
 

تخلفات اداری
ارتکاب هریک از تخلفات زیر از سوی کارمندان دولت منجر به شروع رسیدگی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری خواهد شد:اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، نقض قوانین و مقررات مربوط ،ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل،ایراد تهمت و افترا،هتک حیثیت،اخاذی،اختلاس ،تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص ،ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری،تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز،تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی،ایراد خسارات به اموال دولتی ،افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری،ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع  بیگانه،سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری،کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده،سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر،ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری،گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود،تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند،تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری،رعایت نکردن حجاب اسلامی،رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی،اختفا،نگهداری،
حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر و سایر تخلفاتی که ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر شده است.
اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی،نقض قوانین مربوط،ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع و.... بدون دلیل از جمله تخلفات اداری است.
 

تنبیهات اداری برای کارمندان متخلف
ارتکاب هریک از تخلفات اداری،تنبیه اداری را به دنبال خواهد داشت.این تنبیه ها از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری،پس از رسیدگی در این مراجع تعیین می شود و حکم راجع به آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.تنبیه های اداری یکی از موارد زیر خواهد بود:اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی،توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی،کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال،انفصال موقت از یک ماه تا یک سال،تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال،تنزل مقام یا محرومیت  از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون،تنزل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال،بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمان زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمان مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت،به تشخیص هیات صادر کننده رای،بازنشستگی در صورت داشتن بیش از 20 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمان زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمان مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه،اخراج از دستگاه مبتوع و انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون بسته به شدت تخلف،یکی از تنبیه های فوق برای متخلف در نظرگرفته می شود.
ارتکاب هریک از تخلفات اداری،تنبیه اداری را به دنبال خواهد داشت.این تنبیه ها از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری تعیین می شود.


نام :
متن :
Skip Navigation Links
بازدید کنندگان امروز : 388
بازدید کنندگان دیروز : 626
کل بازدید کنندگان : 44587
 
1399/04/20 جمعه
آب و هوا  
 
اوقات شرعی  

 

 

با سلام.
لطفا جهت هرگونه سوال ، بر روی آیکون "ارتباط با اپراتور" کلیک نموده و یا در صورت نیاز به "مشاوره" بر روی آیکون مشاوره کلیک فرمایید.